Barnum Effect

The Barnum effect is a cognitive bias that occurs when you believe that generic personality descriptions and statements apply to yourself

Screening, post-screening

Wat is het Barnum effect?

Dit is een cognitieve bias die optreedt wanneer je gelooft dat algemene persoonlijkheidsbeschrijvingen en uitspraken op jezelf van toepassing zijn. In werkelijkheid is de beschrijving algemeen en vaag genoeg om op bijna iedereen van toepassing te zijn.

Deze bias kan zelfbeoordelingsbias en sociaal wenselijk gedrag in de hand werken.

Voorbeeld in het wervingsproces.

Bij persoonlijkheidstests worden de resultaten vaak zeer algemeen beschreven, wat zowel voor- als nadelen heeft. Door zeer algemene omschrijvingen toe te passen op testresultaten is het voor kandidaten gemakkelijker om zich in de resultaten te herkennen. Dit is ook de reden waarom persoonlijkheidstests en horoscopen vaak in dezelfde zin worden genoemd wanneer men spreekt over het Barnum Effect.

Our inspirational blogs, podcasts and video’s

Listen to what they say about our product offering right here