Contrast Effect

Contrast Effect makes you judge candidates by comparing them to each other instead of by assessing them individually, which will change your judgment.

Screening, post-screening

Wat is contrast effect?

Contrast Effect zorgt ervoor dat je kandidaten beoordeelt door ze met elkaar te vergelijken in plaats van ze individueel te beoordelen, waardoor je oordeel verandert.

Voorbeeld in het wervingsproces.

Nadat je zojuist een kandidaat hebt gescreend of geïnterviewd die een goede indruk op je heeft gemaakt, ga je de volgende kandidaat vergelijken met deze norm, in plaats van met de objectieve norm die in het begin is vastgesteld. Als je daarentegen een kandidaat zou hebben gescreend of geïnterviewd die je teleurgesteld heeft, zal de lat voor de volgende kandidaat lager liggen.

Wil je meer weten?

In deze aflevering praten we met Equalture’s eigen Head of Customer Success, Jesper, die ook een masterdiploma in sport- en prestatiepsychologie heeft, over contrast effect: wat is dit en hoe beïnvloedt deze vooringenomenheid of we een kandidaat als goed of slecht beschouwen?

Our inspirational blogs, podcasts and video’s

Listen to what they say about our product offering right here