13 Voordelen van Diversiteit op de werkvloer

Anete Vesere (1)

Anete Vesere

Content Marketer

De data is overweldigend, diversiteit op de werkvloer brengt onmiskenbare en diepgaande vooroordelen voor jouw bedrijf.

In deze blog gaan we dieper in op de vele voordelen die diversiteit kan opleveren voor jouw teams en organisatie als geheel, en nog belangrijker, we bieden concrete strategieën over hoe je overtuigend kunt pleiten voor diversiteit bij de werving en selectie binnen je bedrijf.

Het is essentieel om niet alleen de statistische voordelen van diversiteit te begrijpen, maar ook om daadkrachtig actie te ondernemen om een diverse en inclusieve bedrijfscultuur en werkomgeving te bevorderen.

P.S. Je bewust zijn van de statistische voordelen van diversiteit is noodzakelijk, maar hoe begin je aan het creëren van een wervingsproces, bedrijfscultuur en werkomgeving die divers en inclusief is?

Vraag hier jouw Diversiteitschecklist op!

Wat is diversiteit op de werkvloer?

Wat zijn de eerste dingen die in je opkomen als je denkt aan diversiteit op de werkvloer? Waarschijnlijk demografie – geslacht, ras, etniciteit.

Diversiteit gaat echter veel verder dan enkel demografische gegevens.

Het is ALLES wat ons menselijk maakt.

Diversiteit op de werkvloer kan bestaan uit gender & genderidentiteit, culturele diversiteit, etniciteit en ras, seksuele geaardheid, leeftijd/generatiediversiteit, neurodiversiteit, persoonlijkheid, diversiteit in vaardigheden, zorgen voor inclusiviteit als het gaat om mensen met een handicap, enzovoort.

Dit zijn slechts 9 soorten diversiteit op de werkvloer, maar daarmee houdt de lijst zeker niet op.

Sommige mensen zijn geneigd te denken dat diversiteit op de werkvloer gewoon een buzzwoord is. Maar is dat zo?

Diversiteit op de werkvloer – buzzwoord of concurrentievoordeel?

Iedereen wil meer divers talent wil aannemen, maar veel bedrijven kunnen niet echt uitleggen waarom of hoe ze dat precies van plan zijn te gaan doen.

Het is zeker niet slecht dat bedrijven over de hele wereld zich zijn gaan inzetten voor diversiteit. Het probleem begint wanneer bedrijven zich om de verkeerde redenen op diversiteit richten:

 • Omdat ze een diversiteitsquotum moeten halen.
 • Omdat ze de talentpool willen vergroten in deze ‘War for Talent’.
 • Omdat diversiteit het antwoord lijkt op het tekort aan talent.


De realiteit is dat zorgen voor diversiteit meer is dan het maken van oppervlakkige gebaren om talent aan te trekken en het instellen van quota. Diversiteit is niet alleen een daad van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook een bewezen business case. Het zou ieders topprioriteit moeten zijn. Nog niet overtuigd?

Hier zijn 13 voordelen van diversiteit op de werkvloer voor jouw bedrijf.


Voordelen van diversiteit op de werkvloer op basis van data

Het is duidelijk dat het creëren van een divers personeelsbestand veel tijd, moeite en geduld kost. Alleen de zon komt voor niets op. Voordat je ervoor kiest om tijd te investeren in het creëren van een divers personeelsbestand, is het belangrijk om je eerst en vooral bewust te worden van de vele voordelen die diversiteit op de werkvloer met zich mee kan brengen. Zo kun je er een goede business case omheen bouwen en anderen in het bedrijf ervan overtuigen om diversiteit net zo belangrijk te vinden als jijzelf.

13 voordelen van diversiteit onderverdeeld naar: betere prestaties op de werkvloer door een divers team, hoe diversiteit je vermogen om talent aan te trekken vergroot, en de voordelen van diversiteit op bedrijfsniveau.

Wij zullen ons concentreren op de voordelen van diversiteit, ingedeeld in de volgende drie categorieën:


Betere prestaties als gevolg van diversiteit op de werkvloer

1. Diversiteit leidt tot meer creativiteit binnen teams

Onderzoek heeft aangetoond dat er een sterke relatie bestaat tussen diversiteit in teams en de creativiteit van teams. Hoe diverser jouw teams wat betreft karaktereigenschappen, achtergronden, vaardigheden en ervaringen, hoe groter de kans dat er een breder scala aan nieuwe en frisse ideeën ontstaat.

Uiteindelijk leidt dit tot een aanzienlijk concurrentievoordeel in jouw sector, want creativiteit is de motor van groei, waardoor het van essentieel belang is voor elk bedrijf. Per slot van rekening zijn twee verschillende denkwijzen beter dan twee mensen die hetzelfde denken!

2. Diverse teams zijn beter in het oplossen van problemen

Diversiteit leidt niet alleen tot meer creativiteit binnen teams, maar ook tot beter probleemoplossend vermogen.

Uit onderzoek van HBR is gebleken dat als je werkplek divers is, vooral cognitief divers, je medewerkers beter zijn in het oplossen van problemen dan binnen teams waarin alleen cognitief vergelijkbare mensen zitten.

3. Teams die divers zijn nemen 87% van de tijd betere zakelijke beslissingen

Hoe diverser het team, hoe beter geïnformeerd en beter hun besluitvormingsprocessen en algemene resultaten.

Daarnaast staat in een whitepaper van Cloverpop dat als je teams divers en inclusief zijn, ze in staat zijn om twee keer zo snel betere zakelijke beslissingen te nemen dan teams die dat niet zijn.

4. Diverse bedrijven behalen productiviteitsniveaus die 32% hoger liggen dan hun concurrenten

Productiviteit is belangrijk op elk gebied van het leven, vooral als het gaat om de efficiëntie van werknemers en de algemene kwaliteit van het werk dat ze doen.

Door diversiteit op de werkvloer te bevorderen, kun je ervoor zorgen dat jouw werknemers in staat zijn beter als een team te werken, wat leidt tot hogere productiviteitsniveaus en een algemene impuls voor het collectieve vertrouwen.


Voordelen van diversiteit op de werkvloer op bedrijfsniveau

1. Diverse bedrijven zijn 35% winstgevender dan niet-diverse bedrijven

Bedrijven met een hoog niveau van culturele en etnische diversiteit hebben 35% meer kans op een bovengemiddeld financieel rendement. Daar komt bij dat bedrijven waarvan de management teams divers zijn, zoals McKinsey suggereert, 25% meer kans hebben om meer winst te genereren dan bedrijven die geen diversiteit binnen de management teams hebben.

Dus, als jouw teams divers zijn, zullen ze beter omgaan met uitdagende werkomgevingen en tegenslagen, en als gevolg daarvan hun algemene prestatieniveaus verhogen.

2. Diverse bedrijven hebben 70% meer kans om nieuwe markten te veroveren

Volgens onderzoek van de Harvard Business Review hebben teams en bedrijven met een diverse samenstelling 70% meer kans om een nieuwe markt te veroveren dan bedrijven zonder diversiteit.

Zie het zo: niet alleen verhoogt diversiteit de innovatie en creativiteit van jouw teams. Door verschillende vaardigheden, talenkennis en perspectieven kun je ook sneller en met meer succes de nieuwe markten betreden.

3. Bedrijven met diverse management teams hebben een omzetstijging van 45% die direct gerelateerd is aan innovatie

Hoe meer diversiteit, hoe meer innovatie binnen bedrijven. Wanneer jouw teams zijn samengesteld op basis van verschillende perspectieven, ervaringen uit het verleden en denkwijzen – zullen zij eerder met baanbrekende en innovatieve oplossingen komen voor diverse problemen.

Een studie van BCG suggereert dat vooral diversiteit binnen leiderschaps- en management teams kan leiden tot meer en hogere niveaus van innovatie, die als gevolg daarvan leiden tot betere financiële prestaties.

4. Diversiteit op de werkvloer leidt tot 68,3% beter personeelsbehoud (retentie)

Diversiteit op de werkvloer is ook gunstig voor het behoud van werknemers: als iedereen zich betrokken, geaccepteerd en gewaardeerd voelt om wie ze zijn, verlaag je het personeelsverloop.

5. Diversiteit en inclusie leidt tot betrokken werknemers

Het creëren van werkplekken die divers en inclusief zijn, leidt tot gelukkigere en meer betrokken werknemers. Als jouw werknemers werken in een omgeving waarin ze het gevoel hebben dat ze elke dag hun authentieke zelf kunnen zijn op het werk zonder te worden gediscrimineerd – dan zal het algemene moreel van de werknemers een enorme impuls krijgen.

Uit onderzoek van Deloitte bleek dat de combinatie van diversiteit en inclusie binnen een werkplek leidt tot de hoogste betrokkenheid van werknemers – 101%!

6. Een divers personeelsbestand verbetert de bedrijfscultuur

Als jouw werkplek divers en inclusief is, heeft dat een positieve invloed op je bedrijfscultuur.

Door de interactie met mensen van verschillende achtergronden, nationaliteiten, opvattingen, overtuigingen en uit verschillende levensfasen kunnen je werknemers zich beter bewust worden van elkaars wereldbeeld. Dit verhoogt het bewustzijn rond het belang van een constante uitwisseling van meningen en gedachten en de cruciale rol die diversiteit speelt op de werkvloer.


Dit is hoe diversiteit op de werkvloer het aantrekken van talent kan verbeteren

1. 76% van de werkzoekenden kijkt naar diversiteit bij het nemen van een definitieve beslissing over het accepteren van een baan.

Volgens een Diversity Hiring Survey van Glassdoor is het eerste waar werkzoekenden naar kijken bij het zoeken naar een nieuwe baan ‘of het personeelsbestand van het bedrijf divers is of niet’. Het komt erop neer dat elke werkzoekende wil weten of je als bedrijf vanuit een oprecht of commercieel oogpunt gemotiveerd bent om aan je diversiteitsdoelstellingen te werken.

Lang verhaal kort – als je niet doet wat je zegt – dan zul je divers talent mislopen!

2. Diverse bedrijven trekken 73,2% meer toptalent aan dan niet-diverse bedrijven

Ik ben er vrij zeker van dat de overgrote meerderheid van bedrijven het belang van diversiteit en inclusie op de werkvloer begrijpt en echt waardeert. Veel bedrijven hanteren eerlijke wervingsmethoden en proberen iedereen die solliciteert gelijke kansen te bieden. Terwijl dit vroeger misschien iets was om te doen als een formaliteit naar de buitenwereld (om er goed uit te zien), is het nu een bewuste keuze geworden om actief op zoek te gaan naar mensen uit alle lagen.

Bedrijven die voortdurend en actief hun inzet voor DE&I tonen en dit kunnen onderbouwen met concrete realtime resultaten, zijn de bedrijven die het meest in trek zijn bij kandidaten. En tenslotte, in een markt die voornamelijk door kandidaten wordt bepaald – moet je ervoor zorgen dat jouw bedrijf een bedrijf is waar mensen willen werken, en dat begint door iedere kandidaat te laten weten dat ze worden gewaardeerd om wie ze zijn.

Een rapport van McKinsey benadrukt dat diverse bedrijven niet alleen beter zijn in het nemen van beslissingen en een grotere betrokkenheid van werknemers hebben, maar ook beter in staat zijn toptalent aan te trekken en te behouden. Het creëren van gelijke kansen begint bij jezelf en er is geen betere manier om het toptalent van vandaag aan te trekken dan door te focussen op diversiteit.

3. Inzet voor diversiteit leidt tot een positieve reputatie van de employer brand.

Bedrijven die streven naar diversiteit zijn bedrijven die proberen de wereld een betere plek te maken, simpelweg omdat het het juiste is om te doen. Zonder twijfel heeft dat een positief effect op hun reputatie op de arbeidsmarkt – want wie wil er nu werken voor een bedrijf dat diversiteit niet hoog in het vaandel heeft staan? Ik niet en jij vast ook niet.
Door het creëren van, het stellen van prioriteiten en het bewust werken aan een employer brand die diversiteit waardeert, heb je 250% meer kans op een zeer effectief wervingsproces.


3 manieren om overtuigend te pleiten voor diversiteit bij werving

Maak diversiteit en inclusie tastbaar

Moedig anderen aan om te kijken naar de huidige situatie als het gaat om diversiteit van het personeelsbestand binnen het bedrijf – benadruk dat er misschien een gebrek is aan diversiteit in cognitieve vaardigheden.

Als ze dergelijke informatie krijgen, zullen de betrokkenen waarschijnlijk meer geneigd zijn actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat alle teams daadwerkelijk divers zijn op alle niveaus.

Gebruik statistieken om je beweringen te onderbouwen

Deel informatie over hoe diversiteit, creativiteit en betere bedrijfsprestaties precies met elkaar samenhangen.

Geef voorbeelden uit de praktijk en statistieken om jouw beweringen over de voordelen van diversiteit op de werkvloer voor jouw bedrijf te onderbouwen. Benadruk de voordelen van diversiteit op de werkvloer luid en duidelijk, en gebruik deze blog gerust als richtlijn met statistische voordelen van diversiteit op de werkvloer.

Benadruk de rol van Hiring Managers bij het waarborgen van D&I

Om de rol van hiring managers bij het waarborgen van diversiteit en inclusie (D&I) op de werkvloer te benadrukken, kunnen verschillende concrete stappen worden ondernomen:

 • Training en voorlichting aan hiring managers over het belang van DE&I en de mogelijke onbewuste vooroordelen die hun wervingsbeslissingen kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld door middel van de Unconscious Bias Training).
 • Door duidelijke DE&I-doelstellingen en maatstaven op te stellen die door hiring managers moeten worden gevolgd, en hen verantwoordelijk te houden voor het halen van de gestelde doelen.
 • Stimuleer het opzetten van een divers interviewpanel met mensen met verschillende achtergronden en perspectieven.

Hoe weet je of jouw DEI-inspanningen vruchten afwerpen?

De enige manier om te beoordelen of iets werkt of niet is door de juiste maatstaven op te stellen om de vooruitgang te volgen. Ook als het gaat om DE&I. Met statistieken over diversiteit en inclusie kun je waardevolle inzichten krijgen in de dynamiek van je huidige personeelsbestand. Bovendien kun je voortdurend jouw vooruitgang beoordelen wanneer je probeert te zorgen voor inclusieve wervingspraktijken.

Wij stellen voor te beginnen met 4 diversiteits- en inclusiestatistieken:

 1. Diversiteit van aangenomen werknemers vs. je talentpool. Door te kijken naar de verschillen in diversiteit tussen je talentpool en wie daadwerkelijk wordt aangenomen, kun je bepalen of jouw DE&I-inspanningen daadwerkelijk vruchten afwerpen.
 2. Diversiteit op alle organisatieniveaus. Hoewel de algemene samenstelling van je personeelsbestand divers kan zijn, is het belangrijk om ook het percentage vrouwen in vergelijking met mannen in bijvoorbeeld C-level posities te meten.
 3. Werknemerstevredenheid. Dit geeft niet alleen aan hoe goed werknemers zijn geïntegreerd in de bedrijfscultuur, maar ook of ze zich gesteund voelen als ze te maken krijgen met verschillende problemen op de werkvloer, zoals discriminatie, pesten enzovoort.
 4. Behoud van werknemers. Net als de tevredenheid van werknemers kan ook het percentage werknemers dat blijft, je veel vertellen over de vraag of jouw werkplek inclusief is of niet.

Heb je moeite om divers talent aan te trekken?

Je wil niet het beste van het beste talent; je wil het beste van het juiste talent!

Als je moeite hebt om een diverse recruitmentfunnel op te bouwen, zijn er een paar dingen die je kunt doen, Róisín Phelan van onze partner ISL Talent deelt 4 eenvoudige manieren waarop je je wervingsproces kunt verbeteren om divers talent aan te trekken:

 • Bouw een sterk employer brand op dat jouw waarden weerspiegelt
 • Zorg voor een duidelijke en aantrekkelijke bedrijfscultuur
 • Denk na over waar jouw ideale kandidaat online rondhangt – sociale media zijn een belangrijk hulpmiddel
 • Vergeet niet dat het opbouwen van een diverse recruitmentfunnel niet van vandaag op morgen gaat.


Hoe Equalture kan helpen

Hier bij Equalture geloven we sterk in de kracht van technologie om de grootste uitdagingen te overwinnen – en het waarborgen van DE&I kan daar zeker één van zijn. Wij zijn ook zeer gepassioneerd over het wegnemen van vooroordelen uit het wervingsproces.

Om dit te bereiken kun je met behulp van neurowetenschappelijke games de vaardigheden en gedragingen van zowel je huidige team als je kandidaten objectief in beeld brengen, met als doel mensen te beoordelen op basis van wetenschap in plaats van een onderbuikgevoel.


Zelf een game proberen?

Een afbeelding van één van de games die niet te vervalsen is en een specifieke vaardigheid/karaktereigenschap meet.

Our inspirational blogs, podcasts and video’s

Listen to what they say about our product offering right here