2 Manieren om het Grootste Tekort aan Talent ooit te Overleven in 2023

Charlotte Melkert

Founder & CEO

De Verenigde Naties verwachten dat we in 2050 95 miljoen minder mensen op de arbeidsmarkt zullen hebben. Zelfs tijdens een economische recessie zal Europa 44 miljoen mensen tekort komen op de arbeidsmarkt.

Het is moeilijk te geloven dat, terwijl we op weg zijn naar of zelfs al in een economische recessie zitten, een gebrek aan talent de nummer één uitdaging is die bedrijven ervan weerhoudt te groeien en te innoveren, volgens KPMG. Ook in het Hiring & Workplace Trends Report 2023 van Indeed & Glassdoor wordt de krappe arbeidsmarkt genoemd als de nummer één uitdaging op lange termijn.

In deze blog lees je hoe en waarom het tekort aan talent zo groot is geworden, en hoe je dit tekort in 2023 kunt overwinnen om te voorkomen dat de arbeidsmarkt je bedrijf de das omdoet.

4 oorzaken van het grootste Tekort aan Talent in de geschiedenis

Het enorme tekort aan talent waarmee we te maken hebben (en waar we voorlopig nog niet van af zijn) is het resultaat van meerdere veranderingen in de samenleving en de economie die samenkomen.

Veranderende demografie

  • Lage vruchtbaarheidscijfers. Er worden minder baby’s geboren, wat betekent dat er minder mensen op de arbeidsmarkt komen.
  • Vergrijzing van de beroepsbevolking. Het aantal ouderen in de beroepsbevolking zal toenemen. Bedrijven met veel oudere werknemers worden geconfronteerd met een enorm gat dat moet worden opgevuld wanneer deze werknemers in dezelfde periode met pensioen gaan.

Veranderend werk (voorkeuren)

  • Digitalisering. De trend van digitalisering heeft gezorgd voor een vraag naar 20 miljoen tot 50 miljoen extra banen wereldwijd tegen 2030.
  • Deeltijdwerkers. Gen Z’s geven de voorkeur aan parttime werken in vergelijking met millennials.

2 manieren om het Tekort aan Talent te overwinnen

Tip: Bekijk ons recente webinar met Dr. Marcia Goddard over hoe je het tekort aan talent in 2023 kan omdenken.

Goed, dus het tekort aan talent is echt, zelfs in tijden van economische recessie. Om het tekort te overwinnen, moeten we onze kijk op talent en werving radicaal veranderen. De volgende werkwijzen zijn een belangrijk uitgangspunt.

Verbreed je perspectief & vis in nieuwe vijvers

Wanneer er niet genoeg mensen zijn, moet je je perspectief verbreden over wat je in je volgende nieuwe medewerker zoekt om verborgen talentpools te benutten die niet eerder naar voren kwamen. Opleiding en eerdere werkervaring zijn altijd de meest prominente functievereisten geweest, terwijl hun voorspelbaarheid van job performance pijnlijk laag is. Het tekort aan talent dwingt bedrijven nu om hun focus te verleggen van ervaring naar potentieel, waardoor niet alleen je talentpool groter wordt, maar ook je wervingssucces aanzienlijk verbetert. Onderzoek heeft aangetoond dat, in tegenstelling tot iemands verleden, iemands cognitie (d.w.z. “intelligentie”) en gedrag de beste voorspellers zijn van werkprestaties.

Een mooi voorbeeld is LinkedIn. De CEO van LinkedIn heeft onlangs aangekondigd dat LinkedIn niet langer vasthoudt aan opleidingseisen voor hun vacatures, wat betekent dat iedereen nu bij LinkedIn kan solliciteren, ongeacht hun diploma. Dit is een eerlijke, eenvoudige en slimme manier om je talentpool uit te breiden – vooral omdat er geen verband bestaat tussen opleiding en intelligentie.

De correlatie tussen verschillende selectiecriteria en de mate waarin ze job performance voorspellen.

Neem iemand aan voor hun ‘overdraagbare vaardigheden’ in plaats van functiespecifieke vaardigheden

De meest comfortabele en gemakkelijke manier om een gat in je organisatie te ‘vullen’ zou zijn door middel van een bestaande werknemer die al alles weet over jouw bedrijf, je doelstellingen & je uitdagingen. Maar niet iedereen kan intern zo gemakkelijk van baan veranderen als ik het nu laat klinken.

Dit tweede punt verwijst eigenlijk naar wat ik hierboven al noemde, namelijk de noodzaak om iemand aan te nemen op basis van potentieel in plaats van ervaring. Want uit iemands potentie zal blijken of diegene al dan niet overdraagbare vaardigheden beheerst. Een overdraagbare vaardigheid is een vaardigheid of expertise die in verschillende rollen of beroepen kan worden gebruikt. Voorbeelden zijn leervermogen, probleemoplossend vermogen en flexibiliteit. Overdraagbare vaardigheden helpen je veel sneller en gemakkelijker aan een nieuwe baan te komen. Tegelijkertijd is het als werkgever zeer aantrekkelijk een personeelsbestand met overdraagbare vaardigheden te hebben (op voorwaarde dat je hier inzicht in hebt). Het zorgt er namelijk voor dat je goed bestand bent tegen een veranderende markt en dus ook het tekort aan talent.

Benieuwd hoe Equalture’s game-based assessments jou kunnen helpen bij het beoordelen van de overdraagbare vaardigheden van een kandidaat en het oplossen van het tekort aan talent? Je weet ons te vinden!

Our inspirational blogs, podcasts and video’s

Listen to what they say about our product offering right here