Cognitieve capaciteitentests voor werving en personeelsbehoud

Cindy Seelbach

Content Marketeer

Cognitieve capaciteitentests voor werving en personeelsbehoud

Hoe weet je of sollicitanten en personeel voldoende leerpotentieel hebben om taken van een functie aan te kunnen leren? Om leerpotentieel te meten gebruiken organisaties cognitieve capaciteitentests. In dit blog lees je wat een cognitieve capaciteitentest inhoudt, en waarom het wordt ingezet voor werving en personeelsretentie. 

Wat is een cognitieve capaciteitentest?

Een cognitieve capaciteitentest is een gestandaardiseerde beoordeling die wordt gebruikt om iemands intelligentie te meten. Cognitieve capaciteiten zijn inzichtelijke vaardigheden, zoals het vermogen om informatie te onthouden, te delen, en problemen op te lossen. Deze vaardigheden zijn nodig om zowel dagelijkse taken als een functie uit te kunnen voeren. 

Vaak worden cognitieve capaciteitentests gebruikt voor werving en personeelsbehoud. Cognitie, in vergelijking tot werkervaring en educatie, heeft namelijk een hoog voorspellend vermogen voor werkprestatie. Met name voor complexe functies heeft cognitie een hoog voorspellend vermogen, zoals in de grafiek hieronder te zien is.

de mate waarin selectiecriteria zoals cognitief vermogen of werkervaring toekomstige werkprestaties kunnen voorspellen.

Wat meten cognitieve capaciteitentests typisch?

Een cognitieve capaciteitentest vereist dus het gebruik van logica. Wanneer sollicitanten en personeel de test voltooien, krijgt een bedrijf informatie over iemands intelligentie (general mental ability). De belangrijkste cognitieve capaciteiten die gemeten kunnen worden met testen zijn als volgt:

Leervermogen
Leervermogen betekent hoe snel je nieuwe dingen kan aanleren en toepassen. Een hoog leervermogen is in veel gevallen gunstiger, maar dit is wel afhankelijk van de functie. Wanneer iemand een hoog leervermogen heeft en werk moet doen waarvoor weinig leervermogen nodig is, zal diegene eerder verveeld raken dan iemand met een lager leervermogen.

Cognitieve flexibiliteit

Cognitieve flexibiliteit geeft aan hoe makkelijk iemand diens gedrag en gedachten kan aanpassen aan nieuwe en onverwachte omstandigheden. Zo hebben consultants veel te maken met verschillende organisaties, personen, en uiteenlopende problemen. Hierdoor zal in dit vakgebied een hogere cognitieve flexibiliteit nodig zijn.

Probleemoplossend vermogen

Probleemoplossend vermogen is de capaciteit van iemand om problemen te kunnen identificeren, analyseren, en oplossen. Hieraan wordt ook creativiteit gelinkt. Management posities krijgen bijvoorbeeld vaak te maken met complexe problemen, waarvoor ze dus een hoog probleemoplossend vermogen nodig hebben.

Intelligentietests vs. game-based assessments

In deze paragraaf lees je meer over de twee meest voorkomende type cognitieve capaciteitentests, namelijk ‘intelligentietests’ en ‘game-based assessments’, en op welke manier ze van elkaar verschillen. 

 

Intelligentietests

Intelligentietests, zoals cijferreeksen en figuurreeksen, meten een reeks cognitieve vaardigheden. Na het afleggen van de test krijgen kandidaten een score. De score wordt berekend aan de hand van het totale gemiddelde van alle deelnemers. 

Voordelen van Intelligentietests

 • Intelligentietests standaardiseren de manier waarop cognitief vermogen beoordeeld wordt, waardoor iedereen gelijke kansen heeft.
 • Je krijgt te weten welke kandidaten er uitblinken in bepaalde vaardigheden.
 • Ze helpen bij het diagnosticeren van intellectuele beperkingen of leerstoornissen
 

Nadelen van Intelligentietests

 • Intelligentietests houden mogelijk geen rekening met culturele diversiteit: diverse ervaringen en achtergronden van individuen kunnen leiden tot verschillende interpretaties van bijvoorbeeld taal.
 • Intelligentie tests zijn vaak te manipuleren, omdat het trainbaar is. Kijk maar eens op Google hoeveel trainingsmateriaal er is voor figuurreeksen. Deze tests laten dus ook geen natuurlijk gedrag zien.

Alternatief voor intelligentietests: game-based assessments

Intelligentietests houden weinig rekening met culturele diversiteit en zijn gemakkelijker te manipuleren, waardoor ze minder objectief zijn. Om zeker te weten dat kandidaten zullen uitblinken in een baan, is het van belang om naar een accuratere optie van cognitieve capaciteitentests te kijken. Neem bijvoorbeeld game-based assessments, die de beperkingen van intelligentietests aanpakken:

 • Game-based assessments zijn laagdrempelig en laten natuurlijk gedrag zien door de game format. Kandidaten streven ernaar om de game te winnen, zonder te weten wat er echt gemeten wordt. Hierdoor zijn game-based assessments minder trainbaar, en laten ze natuurlijke gedragingen zien.
 • Game-based assessments zijn cultureel sensitiever en inclusiever: zo zijn ze minder afhankelijk van taal en tekst, en worden culturele concepten vaak meegenomen bij het ontwerpen.

 

¨Traditionele assessments zijn saai en daarom demotiverend. Als iets demotiverend is, zullen mensen je niet hun topprestaties laten zien en dat is wat je wilt met een assessment. Je wilt het potentieel van mensen zien en dat is de reden waarom ik geloof in gamification voor assessments.¨ – Marcia Goddard in de Gamification in Recruitment Webinar

 

Voordelen van Cognitieve capaciteitentests voor werving en personeelsretentie

Er zijn meerdere voordelen van het meten van cognitieve capaciteiten voor zowel werving als personeelsretentie. In deze sectie vertellen we je er meer over.

Voordelen voor werving

 • Ervaring of interviews zijn onvoldoende om te bepalen of iemand het cognitieve vermogen heeft om nieuwe vaardigheden aan te leren. Hierdoor moeten er andere methodes gevonden worden om te kunnen analyseren of iemand voldoende leer- en groeipotentieel heeft.
 • Cognitieve capaciteitentests geven niet alleen een bepaald intelligentieniveau aan, maar ook hoe een kandidaat scoort op specifieke onderdelen. Zo kan je zien hoe begaafd iemand is in probleemoplossend vermogen.
 • Cognitieve capaciteitentests maken het mogelijk om interviewvragen af te stemmen op specifieke onderdelen, waardoor je weet wat je moet meten tijdens een interview. Hierdoor worden ook interviews grotendeels gestandaardiseerd.
 
Voordelen voor personeelsretentie
 • Interne cognitieve capaciteitentests helpen bij het vaststellen welke cognitieve vaardigheden nodig zijn voor specifieke functies bij interne mobiliteit. Als top performers allemaal hoog scoren op probleemoplossend vermogen, weet je dat dit een belangrijk aspect is om naar te kijken. 
 • Wanneer je bij werving al cognitieve capaciteitentests inzet, zorgt dit ervoor dat je de juiste mensen op de juiste plek krijgt. Als je weet dat iemand een lager cognitief vermogen heeft en solliciteert naar een functie met weinig verantwoordelijkheden, zal die persoon zich waarschijnlijk daar beter op zijn plek voelen en langer blijven.
 • Wanneer je cognitieve capaciteitentests intern verricht, kan je dit gebruiken om ontwikkelingsgebieden van personeel te identificeren. 

Conclusie

Cognitieve capaciteitentests zijn essentieel bij werving en personeelsbehoud omdat ze objectief inzicht geven in de capaciteiten van kandidaten. Dit zorgt ervoor dat je de juiste mensen op de juiste plek krijgt. Hoewel traditionele intelligentietests veel worden gebruikt, zijn ze trainbaar en minder cultureel sensitief. Game-based assessments, daarentegen, zijn door het game format minder vatbaar voor cultuurverschillen, minder trainbaar, en laten het daadwerkelijke potentieel zien omdat het motiverend is. 

Lees hier meer over hoe Equalture’s game-based assessment cognitief vermogen meet.

Our inspirational blogs, podcasts and video’s

Listen to what they say about our product offering right here