De Wetenschappelijke Verklaring Waarom Iedereen Bevooroordeeld is bij Werving

Anete Vesere (1)

Anete Vesere

Content Marketer

Ik moet iets bekennen. Ik ben bevooroordeeld. En jij bent dat ook.

Elke dag maken we onbewust heel veel beslissingen en waarschijnlijk was je meest recente beslissing of je dit artikel zou lezen of niet. Ik ben blij dat je hier bent beland. 🙂

We nemen zo vaak beslissingen en meestal beseffen we niet eens dat we dat doen, sommige bronnen zeggen dat we elke dag wel tot 35.000 micro-beslissingen nemen.

Uiteindelijk vormen onze cognitieve biases – die voortkomen uit onze sociale omgeving – de manier waarop we denken en deze informatie overload verwerken.  Cognitieve biases komen voor, of we dat nu willen of niet, het is onbewust.

 Ondanks dat deze cognitieve biases ons ook helpen in het dagelijks leven, hebben ze ook nadelen. Vooral als het gaat om wervings-gerelateerde beslissingen…

Hoe onze hersenen vooroordelen creëren

Je hebt net ongeveer 50 seconden besteed aan het lezen van de eerste alinea’s van deze blog. In theorie heb je al 25 microbeslissingen genomen sinds je dit bericht hebt gelezen…

De kans is groot dat je je niet herinnert dat je tijdens het lezen beslissingen hebt genomen. Maar heb je na de eerste zin niet snel besloten of je wel of niet verder zou lezen? Overigens bedankt dat je het nog volhoudt 😉 . Heb je besloten om een melding te negeren, of een slok koffie te nemen, in een andere houding te gaan zitten, aan je arm te krabben, of een geeuw te onderdrukken? Dit zijn die microbeslissingen waar ik het helemaal aan het begin van de post over had, de beslissingen die je onbewust neemt.

Zo werkt ons brein.

Onbewuste versus Bewuste Brein

We hebben allemaal wel eens iets gehoord over onbewuste vooroordelen en de impact die ze kunnen hebben op onze besluitvormingsprocessen, vooral bij werving. Maar weinigen onder ons weten eigenlijk waar en hoe deze mysterieuze, onzichtbare vooroordelen ontstaan.

De manier waarop onze hersenen werken kan worden opgesplitst in bewuste en onbewuste processen:

 • Het Bewuste deel van ons brein is waar zaken als besluitvorming, probleemoplossing of doelbewust denken plaatsvinden. Deze processen verlopen nogal traag en hebben een beperkte verwerkingscapaciteit. Als je bijvoorbeeld op een bepaald moment van de dag een hongergevoel hebt, zul je waarschijnlijk wat eten (McLeod, 2015). Logisch, toch? En dat is je bewuste brein die handelt.
 • Het Onbewuste deel van ons brein is heel snel en draait moeiteloos op de achtergrond, verwerkt binnenkomende informatie en integreert die met onze bestaande kennis en herinneringen (Dijksterhuis en Bargh, 2001). Het slaat overtuigingen, gevoelens, gedachten, driften of herinneringen op die buiten ons bewustzijn vallen (Cherry, 2020). Het onbewuste creëert groepen en categorieën om dingen die het vaak ervaart met elkaar te verbinden om binnenkomende informatie sneller te kunnen verwerken.

Er zijn veel studies verricht om te begrijpen hoe onze hersenen werken. Met de vooruitgang van de technologie is het onderzoek naar een hoger niveau getild in de hoop onze kennis van de werking van de hersenen te verbeteren. Laten we nu eens verder kijken naar informatieverwerking en hoe onbewuste vooroordelen in dit systeem voorkomen.

Wat zijn onbewuste vooroordelen?

Onbewuste vooroordelen verwijzen naar de onbedoelde, onbewuste gedachtes die wij hebben over bepaalde (groepen) mensen. Deze gedachten worden vooral problematisch wanneer we in een omgeving onder hoge druk of in korte tijd beslissingen moeten nemen. 

Als we een negatieve indruk hebben van één individu, kan deze indruk worden verspreid naar de hele sociale groep waartoe dit individu behoort (McCormick, 2015). 

Hoe ontstaan onbewuste vooroordelen?

Onze hersenen moeten elke seconde miljoenen stukjes informatie verwerken en elke dag duizenden beslissingen nemen. Om de informatie overload te overleven, maakt ons brein gebruik van cognitieve shortcuts, waarbij het brein onbewust informatie interpreteert en hier betekenis aan hecht.

Deze shortcuts zijn echter ook waar onbewuste vooroordelen om de hoek komen kijken.

Het onbewuste brein creëert groepen en categorieën om dingen die het vaak ervaart met elkaar te verbinden om zo binnenkomende informatie sneller te kunnen verwerken. Laten we dit eens testen!

Stel je een verpleegster voor. Is het een vrouw?

Stel je een CEO voor. Is het een man?

Als je vaak vrouwelijke verpleegsters of mannelijke CEO’s ziet, kan het zijn dat je onbewust een verband legt tussen het geslacht en het beroep om toekomstige interpretaties en beslissingen die over een van beide moeten worden genomen te versnellen en te vereenvoudigen.

De manier waarop deze verbanden, en dus regels voor shortcuts, tot stand komen, wordt sterk beïnvloed door onze ervaringen en waaraan we zijn blootgesteld in onze opvoeding, omgeving of de media bijvoorbeeld.

Wil je meer weten over onbewuste vooroordelen?

Als deze verbanden eenmaal zijn gevormd, is het moeilijk ze weer te doorbreken, vooral omdat dit alles onbewust gebeurt. Op de werkvloer kunnen onbewuste vooroordelen schadelijke gevolgen hebben voor bedrijfsculturen en een enorme impact hebben op besluitvormingsprocessen.

Waardoor je uiteindelijk talent misloopt. Lees hier hoe.

De gevolgen van onbewuste vooroordelen bij werving

79%* van de Hr-professionals is het ermee eens dat er onbewuste vooroordelen bestaan als het gaat om wervings-gerelateerde beslissingen…

Laten we eerlijk zijn, screening door middel van menselijke beoordeling is extreem bevooroordeeld.  De gevaren van cognitieve biases bepalen hoe we anderen waarnemen en hebben een aanzienlijke invloed op onze uiteindelijke wervingsbeslissingen: van werving, het plaatsen van vacatures, projecttoewijzing, kansen,  dagelijkse behandeling, evaluatie, promoties, compensatie en het behoud van werknemers.

 • Hoog percentage mis-hires.. Zodra je begint te vertrouwen op je onderbuikgevoel bij het nemen van wervingsbeslissingen, is er 50% een foutpercentage van 50%. Dat betekent dat EEN VAN DE TWEE nieuwe werknemers verkeerd uitpakt (mis-hire). 
 • Een krimpende en minder diverse talentenpool. Het is bewezen dat diverse bedrijven 73,2% meer toptalent aantrekken dan niet-diverse bedrijven. 
 • Leidt tot een homogene cultuur & gebrek aan diversiteit binnen teams. Wist u dat 2 van de 3 sollicitanten actief op zoek gaan naar bedrijven met een divers team? 
 • Verhoogd personeelsverloop. Kost je uiteindelijk niet alleen tijd, maar ook geld – tot het dubbele van het jaarsalaris van de werknemer
 • Negatieve reputatie als werkgever. Vooringenomenheid tijdens wervingsbeslissingen schaadt jouw reputatie als werkgever.
 • Mogelijke juridische gevolgen. Sommige vooroordelen worden niet alleen afgekeurd, ze zijn zelfs illegaal. De wetgeving verschilt per locatie, maar landen als de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk hebben allemaal stappen ondernomen om sollicitanten te beschermen tegen discriminatie op het werk.


Dit zijn allemaal zaken die je absoluut moet willen vermijden. Maar wat kun je doen om dit te voorkomen? 

Gooi de verwijten overboord, tijd voor actie!

Bij Equalture hebben we het tot onze missie gemaakt om bedrijven te helpen mensen aan te nemen op basis van wat daadwerkelijk voorspellend is voor toekomstige job performance: cognitieve vaardigheden, gedrag en persoonlijkheid. Iedereen in ons team is zonder twijfel super gepassioneerd over wat we doen en ik sta ook absoluut achter ons product. Al ben ik daarin misschien een beetje bevooroordeeld 😉

Onze wetenschappelijk-gevalideerde gamified assessments, die kandidaten direct aan het begin van het wervingsproces moeten voltooien (dit duurt ongeveer 15 minuten) helpen je om te werven op basis van wat ertoe doet in plaats van je onderbuikgevoel en eerste indrukken.

Dit is hoe:

 1. Stel de juiste wervingscriteria op.
 2. De games helpen jou waardevolle inzichten te verzamelen over kandidaten vóór het sollicitatieproces.
 3. Het platform voorziet je van gerichte vragen voor de sollicitatiegesprekken.

Probeer zelf een game!

Je kunt niet voorkomen dat je bevooroordeeld bent. Maar je kunt wel actie ondernemen om het handelen ernaar te beperken. Objectieve werving is niet iets wat je van de ene op de andere dag bereikt. Het is een proces van vallen en opstaan.

Ik hoop dat je je bij ons aansluit op onze missie om de wereld van objectieve werving te creëren. Laat cognitieve biases je niet in de weg staan bij het aannemen van geweldig talent! 😉

Cheers, Anete.

Referenties

Cherry, K. (2020, December 9). The Preconscious, Conscious, and Unconscious Minds. Verywell Mind. Retrieved January 25, 2022, from https://www.verywellmind.com/the-conscious-and-unconscious-mind-2795946

Cherry, K. (2020, July 19). What Is the Unconscious?. Verywell Mind. Retrieved January 25, 2022, from https://www.verywellmind.com/what-is-the-unconscious-2796004

Dijksterhuis, A., & Bargh, J. A. (2001). The perception–behavior expressway: Automatic effects of social perception on social behavior. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology, Vol. 33, pp. 1–40). Academic Press. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(01)80003-4

McCormick, H. (2015). The real effects of unconscious bias in the workplace. UNC Executive Development, Kenan-Flagler Business School. DIRECCIÓN.

McLeod, S. A. (2015). Freud and the unconscious mind. Unconscious Mind | Simply Psychology. Retrieved January 25, 2022, from http://www.simplypsychology.org/unconscious-mind.html

Our inspirational blogs, podcasts and video’s

Listen to what they say about our product offering right here