Wat zijn game-based assessments?

Anete Vesere (1)

Anete Vesere

Content Marketer

game play starting screen with three buttons

Game-based assessments, vaak ook wel gamified assessments genoemd, zijn assessments die gebruik maken van game-elementen. Game-based assessments worden gebruikt om kandidaten te testen op hun vaardigheden competenties door middel van een spel. Hiermee vervangen game-based assessments traditionele assessments zoals meerkeuzevragenlijsten of bijvoorbeeld cijferreeksen.


Game-based assessments kunnen beschouwd worden als een evolutie op traditionele assessments en hebben de laatste jaren sterk toegenomen in populariteit.

Wat maakt een assessment ‘game-based’?

Door het toevoegen van game-elementen in het assessment wordt de kandidaat meegenomen in een immersieve ervaring die vaak als prettiger wordt ervaren dan een traditioneel assessment. Denk bij de toevoegingen van game-elementen onder andere aan:

 • Een score systeem.
 • Tijdslimiet voor het oplossen, redden, enzovoort van iets.
 • Interactieve feedback. De kandidaat bepaalt door zijn acties het verloop van het spel.
 • Oplopende moeilijkheidsgraad.

Bij game-based assessments gaat het vaak om een combinatie van verschillende game-elementen. De combinatie zorgt ervoor dat game-based assessments de kandidaat uitdagen en belonen voor geleverde prestaties.

Game based assessment is een type assessment dat gebruik maakt van spel-elementen en mechanismen om iemands vaardigheden, kennis en capaciteiten te meten.

Hoe werkt een game-based assessment?

Waar bij traditionele assessments vaak enkel één score wordt gekeken, staan game-based assessments het toe duizenden data punten per spel te meten. Dit betekent dat de beoordeling niet alleen gemaakt wordt over het eindresultaat, maar ook op de manier waarop het resultaat behaald wordt.

Daarmee wordt dus niet alleen de capaciteit van iemands hersenen (vaak aangeduid als IQ of cognitieve capaciteit) geëvalueerd maar ook de manier waarop iemands hersenen werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan probleemoplossend vermogen dat binnen het spectrum zeer intuïtief en zeer gestructureerd kan vallen. Hierdoor bieden game-based assessments met een relatief korte tijdsinvestering van de kandidaat vaak vergaande, bruikbare, inzichten voor de recruiter en/of hiring manager.

Hoe zetten andere bedrijven een werving game in?

Er zijn steeds meer bedrijven die de voordelen van games tijdens werving inzien en zo’n game-based assessment dus inzetten in hun wervingsproces.

Randstad zet bijvoorbeeld een game-based assessment in aan het begin van het sollicitatieproces voor een van hun klanten waarvoor ze werven. Als kandidaten op de functie willen solliciteren worden ze direct doorgestuurd om de games te voltooien. De intake-to-hire ratio ging van 19% (op basis van een cv) naar 33% (op basis van games). 92% van alle kandidaten die zijn aangenomen via de game-based instroom zouden op basis van hun cv niet eens zijn uitgenodigd voor een intake, waardoor de benutting van hun talentpool enorm is toegenomen.

FrieslandCampina zet games in tijdens hun recruitment proces voor het traineeship programma. Het kostte te veel screeningstijd om meer dan 800 kandidaten per ronde handmatig te evalueren en ze wilden meer diversiteit binnen het traineeship programma.

Wat zijn de voordelen en nadelen van game-based assessments?

De voordelen van game-based assessments

Voordeel 1: Aantrekkelijker voor kandidaten.

Een van de grootste voordelen van game-based assessments is dat ze vaak aantrekkelijker zijn voor kandidaten dan traditionele assessments. Het spelen van een game kan voor een kandidaat een aangenamere manier zijn om te laten zien wat ze kunnen dan het beantwoorden van langdradige vragenlijsten. Bovendien kunnen games en simulaties een realistisch beeld geven van de taken en uitdagingen waarmee werknemers in een bepaalde functie te maken kunnen krijgen.

Voordeel 2: Objectieve interpretatie van scores

Een ander voordeel van game based assessments is dat ze een objectieve maatstaf bieden om de vaardigheden van kandidaten te meten. Traditionele assessments zijn vaak afhankelijk van de beoordeling van de recruiter of beoordelaar, wat kan leiden tot vertekeningen en subjectiviteit. Met game based assessments zijn de meetcriteria duidelijker en objectiever, en wordt de prestatie van elke kandidaat op een meer gelijkwaardige manier beoordeeld.

Voordeel 3: Objectiever meetinstrument

Naast dat vragenlijsten invullen -de norm voor het meten van personaliteits-kenmerken momenteel – saai en langdradig is, is zelfrapportage ook niet de meest accurate manier voor het verzamelen van inzichten. 

Game-based assessments meten iemands’ natuurlijke gedrag, het gedrag dat iemand ook zal laten zien tijdens hun werk. 

Voordeel 4: Efficiëntie

Game-based assessments kunnen vaak op grote schaal worden ingezet zonder dat hier veel extra werk in zit voor de werkgever. Bovendien worden bij game-based assessments automatisch de scores van de kandidaat berekend. 

Voordeel 5: Geeft een positief beeld van jouw organisatie

Het gebruik van innovatieve en boeiende beoordelingsmethoden zoals game-based assessments kan organisaties helpen zich te onderscheiden als modern en innovatief, waardoor ze aantrekkelijker worden voor potentiële kandidaten (Constantin & Stoenescu, 2015).

Voordeel 6: Games zijn inclusiever dan traditionele assessments

Culturele achtergrond beïnvloedt de zelfrapportage, aangezien mensen met verschillende culturele achtergronden zich anders uitdrukken en woorden anders interpreteren. Games zijn niet afhankelijk van zelfrapportage en beperken het gebruik van tekst, wat culturele verschillen voorkomt.

Voordeel 7: Games zijn niet of moeilijk trainbaar

Kandidaten kunnen games niet vooraf oefenen, ze passen zich aan het gedrag van de kandidaat aan. Daarnaast zijn de metingen, waarop de kandidaat wordt beoordeeld, niet inzichtelijk tijdens het spelen. Dit zorgt ervoor dat sociaal wenselijk gedrag niet voorkomt.

De nadelen van game-based assessments

Nadeel 1: Het ontwikkelen kan duur zijn

Het ontwikkelen van een game-based assessment als organisatie is vaak een langdurig en tijdrovend proces. Dit zorgt ervoor dat kosten flink kunnen oplopen.

Nadeel 2: Het wetenschappelijk valideren van games

Bij het zelf ontwikkelen van game-based assessments is het wetenschappelijk valideren van games uiterst belangrijk. Dit betekent dat voor deze wetenschappelijke validatie je als ontwikkelaar uitgebreide studies dient te doen of de assessments daadwerkelijk meten waarvoor ze ontworpen zijn.

Bij het kiezen van een game-based assessment is het zeer belangrijk dat je als organisatie door je assessment provider inzicht krijgt dat de assessments op een goede manier gevalideerd zijn.

Enkele vragen die je jezelf of je provider zeker moet stellen zijn:

 • Zijn ze bereid hun validatierapporten te delen?
 • Is de constructvaliditeit gewaarborgd? 
 • Wat is de grootte van de steekproef? (hier is groter vaak beter)
 • Waarop worden de scores gebaseerd?

Welke vaardigheden kan ik uitmeten met een game-based assessment?

Cognitieve vermogen (ook wel cognitieve functies)

De term cognitief vermogen verwijst naar het vermogen om informatie mentaal te verwerken, te begrijpen en te manipuleren – kortom, het vermogen om te leren. Het wordt in de volksmond ook wel intelligentie genoemd. 

Enkele voorbeelden van cognitief vermogen meetbaar met game-based assessments:

 • Probleemoplossend vermogen
 • Logisch redeneren
 • Aanpassingsvermogen

Gedrag

Gedrag verwijst naar de manier waarop iemand zich gedraagt in reactie op een bepaalde situatie, hoe diegene handelt of zich gedraagt, en hoe diegene met anderen omgaat.

Enkele voorbeelden van gedrag meetbaar met game-based assessments:

 • Werkstijl, is iemand zeer grondig en accuraat of gericht op snelheid
 • Samenwerkingsstijl
 • Geprefereerde werkomgeving
 • Is iemand intuïtief of juist meer gestructureerd

Game-based assessments voor kandidaten

Voor kandidaten zijn game-based assessments vaak nieuw. Dit zorgt ervoor dat als werkgever je soms vragen zult krijgen over het nut, de voorbereiding en hoe de uitslag van een game-based assessment waardevol is in het wervingsproces.

Hoe bereid je een kandidaat voor op een game-based assessment?

Het is belangrijk de kandidaten mee te nemen in het doel van het game-based assessment. Game-based assessments zijn er namelijk niet alleen voor de werkgever maar ook voor de kandidaat. Zeker de scores op gedrag bieden jou en de kandidaat inzicht of de positie, het team, en het bedrijf bij elkaar passen.  

Moet ik een game-based assessment oefenen?

Nee, game-based assessments hoeven niet geoefend te worden. Het is ook vaak niet mogelijk om ze te oefenen, omdat ze aangepast worden naar aanleiding van de input van de kandidaat. 

Tips voor het doen van een game-based assessment

Zorg ervoor dat net als bij traditionele assessments je fit en energiek het assessment begint. Zorg dat je een rustige plek vindt waar je je goed kunt concentreren, een goede verbinding met het internet hebt en niet gestoord wordt.

Zorg ervoor dat je de instructies altijd goed leest en doet wat ervan je gevraagd wordt.

Conclusie

Game-based assessments zijn een innovatieve manier om kandidaten te beoordelen op hun vaardigheden en gedrag. Zie bieden aantrekkelijke, objectieve en efficiënte meetmethoden en lossen daarmee veel van de problemen op waar traditionele assessments mee kampen. 

De nadelen van game-based assessments zijn te overzien en kun worden voorkomen door grondig onderzoek te doen naar je assessment provider.

Leren hoe game-based assessments jouw organisatie zouden kunnen helpen?

Bij Equalture hebben we onze eigen game-based assessments ontwikkeld die jouw wervingsproces naar het volgende niveau kunnen tillen. Als je benieuwd bent naar de mogelijke toegevoegde waarde voor jouw specifieke recruitment challenge boek dan vrijblijvend een demo in.

A visual of one of the games that is non-cheatable and measures a specific skill/personality trait.

Our inspirational blogs, podcasts and video’s

Listen to what they say about our product offering right here