Vertrouw jij nog steeds op het CV? Dan wordt het tijd om in plaats daarvan te gaan vertrouwen op cognitieve vaardigheden.

Selecteer kandidaten op basis van hun cognitie en vertrouw 6,5x meer voorspellende inzichten dan wanneer je iemand aanneemt op basis van zijn of haar CV.

CV's zijn niet voorspellend voor succes. Een Persoons' cognitieve vaardigheden wél.

De term cognitief vermogen/General Mental Ability verwijst naar het vermogen om informatie mentaal te verwerken, te begrijpen en te manipuleren – kortom, het vermogen om te leren. Het wordt in de volksmond ook wel intelligentie genoemd. Voorbeelden zijn probleemoplossend vermogen, logisch redeneren en aanpassingsvermogen. Cognitieve vaardigheden vormen grotendeels wat de meeste mensen intuïtief intelligentie noemen.

Cognitive ability is important to test for two different reasons:

  • Focus op leren & potentieel. De arbeidsmarkt verandert continu. Volgens het World Economic Form zijn er in 2025 85 miljoen banen verdwenen die we in 2020 nog hadden. Daartegenover zullen 97 miljoen nieuwe banen ontstaan. Dit betekent dat het onmogelijk wordt om kandidaten te screenen op basis van werkervaring en tegelijkertijd zal het leervermogen steeds belangrijker worden.
  • Predictieve waarde. Cognitieve vaardigheden hebben een correlatie van 0.65-0.74 met job performance. Dit is 7x hoger dan educatie(niveau) en 4,4x hoger dan werkervaring.

ja, cognitieve vaardighedenzijn het meest voorspellendvoor werkpresentatie, met een correlatie van 0.65-0.74 (source).

De predictieve waarde van een CV is daarentegen zeer laag:

  • De correlatie tussen opleiding en werkprestatie is 0,10;
  • De correlatie tussen werkervaring en job performance is 0.16.

Equalture's cognitieve game-based assessments.

Untitled design (2)

FERRY – 8-13 MIN

Probleemoplossend vermogen & analytisch denken

Dit assessment geeft inzicht in de analytische intelligentie en het vermogen van de kandidaten om complexere problemen op te lossen.

5

FISH DISCOVERY – 5-10 MIN

Leervermogen.

Dit assessment geeft inzicht in het vermogen van kandidaten om met informatie om te gaan en snel en gemakkelijk nieuwe dingen te leren.

3

RACER – 3-4 MIN

Flexibiliteit.

Dit assessment geeft inzicht in het vermogen van kandidaten om hun gedachten, gedragingen en strategieën aan te passen aan nieuwe en onverwachte situaties in een veranderende omgeving.

''Equalture heeft mij geholpen om mijn hiring manager te overtuigen de meer junior kandidaat aan te nemen met een hoger leervermogen.''

”We hadden twee kandidaten in ons proces, één met meer ervaring, maar lagere cognitieve scores, en één met minder ervaring maar hogere cognitieve scores. Dankzij Equalture hebben we uiteindelijk de minder ervaren kandidaat aangenomen, met groot succes. Hiring managers beginnen zich nu gelukkig te realiseren dat CV’s niet zo nuttig zijn.”

Mariona, People Business Partner bij Heura Foods

Probeer zelf een game!

EARly bird ticket sale is Live

Breaking Bias Summit 2024

From Inspiration to Implementation

The conference for change makers and industry experts to discuss innovations in unbiased & objective recruitment.

Capital C – Amsterdam

April 25th 2024