Rapport over neurodiversiteit en inclusie – Equalture

neurodiversity and inclusion report equalture

Wat vind je in dit rapport

Het rapport geeft een overzicht van de vergelijkingen tussen groepen neurotypische sollicitanten en sollicitanten met een neurologische diagnose. De beschikbare diagnosecategorieën voor dit onderzoek waren aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD), dyslexie, autismespectrumstoornis (ASS), kleurenblindheid en obsessieve-compulsieve stoornis (OCD).

Het doel van dit rapport

Dit verslag is niet bedoeld om conclusies te trekken over het cognitieve profiel of de gedragingen die samenhangen met specifieke diagnoses, maar om te testen of wij voor elke groep mogelijke nadelen kunnen ontdekken bij de beoordeling van de Equalture games.

Our inspirational blogs, podcasts and video’s

Listen to what they say about our product offering right here