Onze wetenschap en standaarden.

Aangezien wij op een missie zijn om de wereld van objectieve werving te creëeren is onze wetenschappelijke validatie en nauwkeurigheid van onze tests de hoogste prioriteit. Ons wetenschapsteam is toegewijd op de wetenschappelijke validatie van onze beoordelingen, die voor iedereen openbaar toegankelijk is.

Onze wetenschap en bijbehorende principes zijn wat ons uniek maakt, waardoor bedrijven van over de hele wereld kiezen voor Equalture’s game-based assessments.

PRINCIPE 1

Gebaseerd op tientallen jaren van onderzoek naar moderne neurowetenschappen.

Equalture’s assessments baseren zich op tientallen jaren van cognitieve- en gedragswetenschap.. Wij ontwikkelen geen assessments op basis van bestaande frameworks zoals de MBTI of DISC, omdat deze frameworks niet wetenschappelijk gevalideerd zijn en gebaseerd zijn op verouderde perspectieven op de werkomgeving.

An icon depicting neuroscience

PRINCIPE 2

Ontwikkeld volgens het COTAN-beoordelingssysteem.

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) heeft een commissie voor testaangelegenheden in Nederland opgericht, COTAN, die een toetsingssysteem heeft uitgewerkt voor de beoordeling van testkwaliteit.. Bij de ontwikkeling van onze assessments hebben wij het COTAN-beoordelingssysteem als uitgangspunt genomen.

An icon showcasing a rational system

PRINCIPE 3

Inclusie staat centraal in onze assessments.

Wij willen dat jij op een eerlijke manier de beste kandidaat aanneemt, ongeacht geslacht, etniciteit, leeftijd, neurologische diagnose of eerdere kansen in het leven. Wij voeren voortdurend studies uit om mogelijke effecten van demografie, kleurenblindheid, AD(H)D, ASS, dyslexie en meer te voorkomen.

Icon of two open palms holding up a cluster of different colour circles symbolizing inclusion

PRINCIPE 4

Uitgebreid gevalideerd, met de nadruk op betrouwbaarheid en constructvaliditeit.

Wij valideren onze beoordelingen uitgebreid, zowel tijdens de ontwikkeling van het assessments als na de livegang van een assessment. Als onderdeel van dit proces focusen wij op de betrouwbaarheid van onze testen en de constructvaliditeit. Betrouwbaarheid verwijst naar het vermogen van een test om in de loop der tijd consistente resultaten te produceren. Constructvaliditeit bepaalt of een test meet wat hij moet meten. Afhankelijk van de test omvat het proces voor het bepalen van de constructvaliditeit doorgaans het gebruik van andere wetenschappelijk gevalideerde tests om consistente correlaties te vinden.

Lees meer

Icon checkmarksWij durven dingen anders te doen.

Niks of niemand is hetzelfde.

Een Sales Executive binnen jouw bedrijf kan hele andere vaardigheden vereisen dan een Sales Executive binnen ons bedrijf. In plaats van standaard assessments en competentieprofiele per rol aan te bieden helpen onze experts jou om de juiste competenties te bepalen voor jouw specifieke rol, in jouw specifieke bedrijf.

21e-eeuws formaat.

Onze beoordelingen worden gepresenteerd in een game-based format, in plaats van een traditioneel format zoals een vragenlijst. Dit format voorkomt sociaalwenselijkheid en culturele vooroordelen, verlaagt de stress en verbetert de ervaring van de kandidaat.

Geïntroduceerd aan de start van het wervingsproces.

Met ons aantrekkelijke assessment-format kun jij alle kandidaten het assessment aan het begin van het proces laten doorlopen. Zo krijgen alle kandidaten precies dezelfde kans om zichzelf te presenteren op basis van wetenschap in plaats van vooroordelen of onderbuikgevoel.

Add Your Heading Text Here


Vraag onze validatiestudies & Science Manual aan.