Struisvogel Effect

The Ostrich Effect refers to the tendency to figuratively put your head in the sand and avoid information about a project, situation, or work practice you believe may be unpleasant or negative.

Screening, post-screening

Wat is het struisvogeleffect?

Dit verwijst naar de neiging om figuurlijk je kop in het zand te steken en informatie te vermijden over een project, situatie of werkwijze waarvan je denkt dat die onaangenaam of negatief kan zijn.

Voorbeeld in het wervingsproces.

De meeste bedrijven houden zich niet echt bezig met het aantal mishires in hun bedrijf of vragen kandidaten niet om feedback over hun proces, omdat ze het gevoel hebben dat de uitkomst nog slechter zou kunnen zijn dan verwacht. Het weerhoudt ze ervan om het wervingsproces te veranderen.

Our inspirational blogs, podcasts and video’s

Listen to what they say about our product offering right here