Game-Based vs Traditionele Assessments

Anete Vesere (1)

Anete Vesere

Content Marketer

Game-Based vs Traditional Assessments blog cover 2

“Wacht, je suggereert serieus dat sollicitanten games laten spelen een betere manier is om ze te beoordelen dan traditionele assessments?”

Hoewel zowel gamified als traditionele assessments vooral gericht zijn op het meten van twee karaktertrekken van kandidaten die het meest voorspellend zijn voor werkprestaties – cognitieve vaardigheden en gedrag – hebben traditionele assessments belangrijke nadelen.

Dit is hoe gamification ze oplost.

Cognitieve assessments

Trainbaarheid

Traditionele cognitieve assessments zijn eindeloos trainbaar omdat ze vaak gebaseerd zijn op dezelfde soorten vragen of oefeningen om cognitieve vaardigheden te evalueren. Hoe meer iemand bijvoorbeeld de standaard cognitieve tests oefent, zoals de cijferreeksentest of patroonherkenning (zie onderstaande afbeelding), hoe beter diegene zal scoren op deze assessments.

Example of traditional cognitive ability assessment figure series test

Simpelweg door meer bekend te worden met de vragen of oefeningen, en niet zo zeer door hun onderliggende cognitieve vaardigheden daadwerkelijk te verbeteren. Dit staat bekend als het “trainingseffect”. Het trainingseffect kan problematisch zijn omdat het kan leiden tot verhoogde scores die de cognitieve vaardigheden van een persoon niet nauwkeurig weergeven. Dit kan een vals gevoel van vertrouwen geven en leiden tot slechte wervingsbeslissingen.

Cognitieve game-based assessments lossen op verschillende manieren het trainingseffect op waar traditionele cognitieve assessment tegenaan lopen. Ze verminderen het “trainingseffect” door gebruik te maken van verschillende gamescenario’s, elk met unieke uitdagingen. En door het gebruik van een adaptieve moeilijkheidsgraad kunnen game-based assessments ervoor zorgen dat het niveau van uitdaging overeenkomt met de capaciteiten van de kandidaat, wat leidt tot een nauwkeurigere beoordeling van cognitieve vaardigheden.

Candidate experience

Traditionele cognitieve assessments kunnen leiden tot een slechte candidate experience omdat ze vaak tijdrovend en stressvol zijn. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat getalenteerde kandidaten afhaken, waardoor het bedrijf met een kleinere pool van potentiële kandidaten blijft zitten.

Daarentegen verbeteren game-based cognitieve assessments de candidate experience door een aantrekkelijker en plezieriger beoordelingsproces te bieden. Deze assessments zijn ontworpen om plezierig te zijn, waardoor stress en angst afnemen.

Gedragsassessments

Neuroinclusiviteit

Traditionele assessments zijn vaak nadelig voor neurodivergente mensen door de manier waarop ze zijn opgezet. Persoonlijkheidsvragenlijsten bevatten veel tekst, waardoor het voor iemand met dyslexie moeilijker is om het assessment te voltooien.

Bij game-based assessments ligt de nadruk daarentegen op het meten van het gedrag en de acties van een kandidaat, in plaats van alleen de antwoorden op schriftelijke vragen. Deze assessments zijn interactiever en plezieriger, wat angst en stress bij de kandidaat kan verminderen. 

Bovendien meten game-based assessments zowel bewust als onbewust gedrag. Dit zorgt voor een uitgebreide en nauwkeurige beoordeling van de capaciteiten van een kandidaat. Juist daarom zijn game-based assessments meer geschikt voor personen met neurodivergente condities, zoals dyslexie, ADHD of autisme.

Candidate Experience Neurodevelopmental disorder

Bron: Equalture (2022)

Culture Bias

De gevaren van traditionele tests zijn dat zij binnen één cultuur zijn ontwikkeld en vaak geen rekening houden met culturele verschillen. Zo kunnen bepaalde woorden of zinnen in verschillende culturen een andere connotatie of betekenis hebben, waardoor de nauwkeurigheid van de test aanzienlijk verandert.

Laten we het begrip “leiderschap” als voorbeeld nemen. Dit begrip kan in verschillende culturen verschillend worden geïnterpreteerd, waarbij sommige culturen een meer gezaghebbende leiderschapsstijl kunnen waarderen, terwijl andere een meer op samenwerking gerichte leiderschapsstijl kunnen waarderen.

Vergeleken met traditionele tests kunnen gamified assessments het gameverloop aanpassen om dezelfde mate van motivatie op te wekken bij personen uit verschillende culturen, waaronder verschillende culturele waarden. Daarnaast beperken gamified assessments het gebruik van tekst, omdat woorden anders geïnterpreteerd kunnen worden, afhankelijk van iemands culturele achtergrond. Dit vermindert ook de kans dat culture bias de beoordelingsresultaten kan beïnvloeden.

Sociaal wenselijk gedrag bij zelfbeoordeling

Laten we eerlijk zijn, als jij een vraag als deze kreeg, hoe zou je dan antwoorden?

Of dit?

Traditionele gedragsassessments, zoals persoonlijkheidsvragenlijsten, baseren zich voornamelijk op zelfbeoordeling door kandidaten, waardoor kandidaten geneigd zijn vragen te beantwoorden op een manier waarvan zij denken dat de werkgever ze graag wil zien. Dit wordt sociaal wenselijk gedrag genoemd – en leidt waarschijnlijk tot onnauwkeurigheden in de beoordelingsresultaten. 

Daarentegen lossen game-based gedragsassessments het probleem van sociaal wenselijk gedrag bij zelfbeoordeling op. Dit is hoe:

  1. Ten eerste weten de kandidaten niet welke eigenschappen per game worden gemeten, waardoor het moeilijker wordt zich sociaal wenselijk te gedragen (tijdens het spelen). 
  2. Ten tweede richten ontwerpers van game-based assessments zich op het creëren van een gameontwerp dat de immersie bevordert, wat op zijn beurt de flow state activeert en mensen zelfs doet ‘vergeten’ dat ze een assessment ondergaan. Zo wordt natuurlijker gedrag aangemoedigd vergeleken met traditionele assessments.
  3. Ten derde maken gamified assessments gebruik van objectieve gedragsmetingen (bv. reactietijd) om kandidaten te beoordelen. 

Het is tijd om de traditionele assessments overboord te gooien

Hoewel traditionele assessments jarenlang de norm zijn geweest, hebben gamified assessments bewezen een beter alternatief te zijn. Niet alleen bieden ze een uitgebreidere en nauwkeurigere beoordeling van de capaciteiten van een kandidaat, maar ze verminderen ook vooroordelen en verbeteren de candidate experience.

Als je het beste talent voor jouw organisatie wilt aannemen, is het tijd om gamified assessments te overwegen en ervoor te zorgen dat jij de juiste wervingsbeslissingen neemt.

Our inspirational blogs, podcasts and video’s

Listen to what they say about our product offering right here