Objectief Werven en Selecteren: Hoe realiseer je dat?

Het doel van objectief werven en selecteren is om een eerlijk, gelijk en transparant wervingsproces te garanderen, waarbij de focus ligt op de competenties en het potentieel van kandidaten.
Anouk van Barneveldt

Anouk van Barneveldt

Content Marketer

Objectief Werven en Selecteren Hoe realiseer je dat

In een tijd waarin het vinden van het juiste talent van essentieel belang is voor organisaties, groeit ook de nadruk op inclusiviteit en diversiteit. De voorgestelde ‘Wet Toezicht Gelijke Kansen bij Werving en Selectie’ zal bedrijven in 2024 stimuleren om hun wervingsprocessen nog objectiever te maken. Objectief werven en selecteren is een strategie die zich richt op het vinden van competente kandidaten, met als doel vooroordelen te verminderen en gelijke kansen te bieden aan alle sollicitanten.

Wat is Objectief Werven en Selecteren?

Objectief werven en selecteren draait om het selecteren van kandidaten op basis  van de competenties, het gedrag en de eigenschappen die essentieel zijn voor een specifieke functie, ongeacht hun achtergrond, geslacht, leeftijd, of andere niet-relevante factoren. 

Het doel is om een eerlijk, gelijk en transparant wervingsproces te garanderen, waarbij de focus ligt op de competenties en het potentieel van kandidaten.

Voordelen van Objectief Werven en Selecteren

Het toepassen van objectieve wervings- en selectiemethoden biedt aanzienlijke voordelen voor organisaties. 

Diversiteit. Allereerst draagt het bij aan het vergroten van diversiteit binnen het personeelsbestand. Door vooroordelen in het wervingsproces te verminderen, krijgen kandidaten gelijke kansen, ongeacht hun achtergrond. Dit resulteert in meer creativiteit en innovatieve ideeën door een breder scala aan perspectieven.

Efficiënter selectieproces. Door het toepassen van objectieve werving en selectie kun je al vroegtijdig veel ongeschikte kandidaten filteren voordat ze worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Hierdoor kun jij je richten op kandidaten met het meeste potentieel en bespaar je aanzienlijk veel tijd die anders zou worden besteed aan kandidaten die niet over de juiste competenties beschikken.

Grotere talentpool. Bovendien verhoogt objectief werven en selecteren de kans op het aantrekken van geschikte kandidaten. Door te focussen op de competenties en het gedrag van kandidaten, zal er een grotere pool van toptalent benut kunnen worden, waar voorheen overheen gekeken werd. 

Minder personeelsverloop. Door alleen kandidaten aan te nemen wiens vooraf bepaalde competenties bij de functie aansluiten, voorkom je mishires. Dit resulteert in minder situaties waarin medewerkers na korte tijd moeten vertrekken omdat ze niet goed in de functie, het team of de bedrijfscultuur passen. 

 

5 Tips voor een Effectief en Objectief Wervingsproces

5 tips om als bedrijf effectief en objectief te kunnen werven en selecteren.

Tip 1: Breng de vereiste competenties voor de rol in kaart om objectieve selectiecriteria op te stellen

Voorafgaand aan het wervingsproces is het essentieel om duidelijk te definiëren welke competenties, vaardigheden en ervaring noodzakelijk zijn voor de functie. Hierbij is het vooral belangrijk dat een hiring manager en recruiter op één lijn zitten over de verwachtingen en eisen van de functie. Een gedetailleerd competentieprofiel helpt om een objectieve vacaturetekst op te stellen die gericht is op de vereiste competenties van kandidaten.

Tip 2: Zet een evaluatiesysteem op voordat je objectief gaat beoordelen

Om kandidaten objectief te kunnen beoordelen moeten de recruiter en hiring manager het erover eens zijn hoe ze de vereiste competenties voor de functie gaan screenen (door middel van een assessment, interview scorecards of beide) en in welke volgorde kandidaten worden gescreend bijvoorbeeld. Het wordt aangeraden om niet per kandidaat en steeds in dezelfde volgorde te evalueren, maar per onderdeel of competentie om vooroordelen zoals primacy bias of recency bias te voorkomen. 

Tip 3: Maak gebruik van een objectieve assessment methode voor de eerste selectie

Het CV als eerste selectiemethode kan veel onbewuste vooroordelen opwekken en geeft weinig inzicht in de competenties van een kandidaat. Assessmentmethoden, zoals psychometrische assessments, kunnen een waardevolle toevoeging in jouw wervingsproces zijn om een eerste objectieve selectie van kandidaten te maken op basis van hun competenties. Let hierbij wel op dat het gekozen assessment wetenschappelijk gevalideerd is om de juistheid van de resultaten en objectiviteit te garanderen. 

Lees hier meer over de voor- en nadelen van psychometrische tests in werving. 

Tip 4: Gebruik een gestructureerd interview format

Creëer een onbevooroordeeld interview proces door gebruik te maken van vooraf opgestelde vragen die gericht zijn op het beoordelen van de benodigde competenties of die als verdiepende vragen dienen op basis van de eerdere assessment resultaten. Zo krijgt iedere kandidaat dezelfde vragen. Dit minimaliseert de invloed van subjectieve meningen en vooroordelen van interviewers. 

Tip 5: Kies daadwerkelijk de beste kandidaat op basis van competenties

Kies de kandidaat die het best past bij de vooraf bepaalde criteria en competenties, ongeacht persoonlijke voorkeuren of een ‘betere klik’ tijdens de interviewfase. Mensen zijn namelijk van nature geneigd om op hun onderbuikgevoel af te gaan en het objectief verzamelde bewijs alsnog naast zich neer te leggen. 

Voorbeeld: Hoe FrieslandCampina haar kandidaten op een objectieve manier selecteert

FrieslandCampina worstelde met vooroordelen in hun traineeship programma, resulterend in een homogene groep kandidaten wat niet in lijn was met hun diversiteitswervingsdoelen. Hun oorspronkelijke traditionele selectieproces was inefficiënt en kostte veel tijd omdat zij voor iedere kandidaat een CV en motivatiebrief moesten screenen. 

Een interne benchmark werd gecreëerd door een groep goed-presterende trainees een game-based assessment te laten voltooien, waarop de vereiste competenties en gedragskenmerken voor toekomstige kandidaten werden gebaseerd.

Kandidaten voltooien een game-based assessment, waarop de eerste selectie gemaakt wordt op basis van de benchmark. Daarna wordt hun motivatie geëvalueerd en vervolgens worden de uitgekozen kandidaten uitgenodigd voor een selectiedag of interview. 

Nadat FrieslandCampina een objectief wervingsproces had opgezet verminderde de screening tijd met 93%breidde de talentpool uit met 24%, en verhoogde de diversiteit en retentie van kandidaten aanzienlijk, met een betere kwaliteit van geselecteerde kandidaten tot gevolg.

Lees hier meer over hoe FrieslandCampina overstapte op objectieve werving en selectie.

Conclusie

Objectief werven en selecteren is een cruciale stap in het aantrekken van divers toptalent en versterkt organisaties door een duidelijker inzicht te geven in de competenties van kandidaten.

Objectief naar iemands potentieel te kijken in plaats van je te laten leiden door onbewuste vooroordelen, zal op de lange termijn heel waardevol zijn voor jouw bedrijf.

Our inspirational blogs, podcasts and video’s

Listen to what they say about our product offering right here