Gender Bias

Gender bias is the tendency to prefer one gender over another, which is influenced by our Stereotyping Bias.

Pre-screening, screening, post-screening

Wat is gender bias?

Gender bias bij werving is de neiging om een kandidaat te bevoordelen op grond van gender vooroordelen. Het is een groot probleem bij werving en kan helaas alle fasen van het wervingsproces beïnvloeden. Als niet de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen, lopen werkgevers en hiring teams het risico van discriminatie en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Voorbeeld in het wervingsproces.

Tijdens een sollicitatiegesprek hebben vrouwen een grotere kans dan mannen om vragen te krijgen over kinderen en de zorg voor kinderen. Kandidaten moeten echter niet de druk voelen om te antwoorden op vragen als “wanneer ben je van plan een gezin te stichten?”, zelfs als de vraag tijdens het gesprek wordt verbloemd als een vriendelijk gesprek.

Ook worden sommige banen gezien als meer mannen- of vrouwenbanen. Als gevolg daarvan zijn we ook meer gericht op ofwel mannen ofwel vrouwen.

Our inspirational blogs, podcasts and video’s

Listen to what they say about our product offering right here