Overconfidence Effect

The overconfidence Effect is the tendency to be more confident in your own abilities, such as driving, teaching, or recruiting, than is objectively reasonable.

Strategic

Wat is het overconfidence effect?

Dit is de neiging om meer vertrouwen te hebben in je eigen vaardigheden, zoals autorijden, lesgeven of werven, dan eigenlijk redelijk is. Het Dunning-Kruger Effect is een soortgelijke vooringenomenheid die optreedt wanneer je gebrek aan kennis en vaardigheden op een bepaald gebied ervoor zorgt dat je je eigen competentie overschat.

Voorbeeld van het overconfidence effect in het wervingsproces.

Deze vooringenomenheid zorgt ervoor dat recruiters of hiring managers op hun instinct vertrouwen als ze iemand aannemen en denken dat ze geen hulp nodig hebben van bijvoorbeeld tools, wat leidt tot een bevooroordeelde en mogelijk onsuccesvolle beslissing.

Our inspirational blogs, podcasts and video’s

Listen to what they say about our product offering right here