Capital Group Customer Case: Objectieve screening van kandidaten

Capital Group creëerde een onbevooroordeeld en objectief screeningsproces voor kandidaten en kreeg tegelijkertijd een beter inzicht in kandidaten die aan het begin van hun carrière staan.

OVER

The Capital Group Companies, Inc. (CGC) is een wereldwijde, particuliere vermogensbeheerder die activa beheert voor openbare beleggingsfondsen en institutionele accounts (zoals corporaties, openbare fondsen, schenkingen en vermogende individuen).

SIZE

5000+

FUNCTIE FOCUS

Stage

Uitdaging: de behoefte aan inclusieve en objectieve werving

Capital Group erkent het belang van diversiteit en gelijkheid op de werkvloer. Ze streefden naar een meer inclusief en objectief wervingsproces dat een eerlijke evaluatie van alle kandidaten zou garanderen. Traditionele wervingsmethoden schieten vaak tekort bij het bieden van gelijke kansen, omdat sommige kandidaten een voordeel kunnen hebben door zich specifiek voor te bereiden op de assessments. Deze ongelijke voorbereiding kan leiden tot een oneerlijk selectieproces.

Om deze problemen aan te pakken, besloot Capital Group een objectief screeningsmechanisme te implementeren en een interne team benchmark vast te stellen op een onbevooroordeelde manier.

Implementatie van Equalture

Equalture is in gebruik genomen door onze Talent Acquisition teams voor de werving van kandidaten die aan het begin van hun carrière staan. Daarna werden de resultaten gedeeld met de beoordelaars die betrokken zijn bij het wervingsproces. In de eerste sollicitatieronde werd Equalture gebruikt voor alle kandidaten en in de tweede ronde werd het assessment alleen voorafgaand aan het eindgesprek naar de kandidaten gestuurd.

Resultaten: beter beeld van kandidaten die aan het begin van hun carrière staan

Equalture is gebruikt voor twee rondes van het 10K Black Interns programma. Tijdens de eerste sollicitatieronde in januari 2022 doorliepen 147 sollicitanten de Equalture assessments. De vooraf vastgestelde interne benchmark zorgde voor een efficiënt screeningsproces. In de tweede sollicitatieronde in januari 2023 werden 13 sollicitanten beoordeeld met Equalture. Deze scores bleken waardevol te zijn bij het voeren van diepgaande sollicitatiegesprekken en het voorbereiden van managers op hun toekomstige stagiairs. De scores gaven inzicht in het gedrag, de sterke en zwakke punten van de kandidaten, waardoor managers konden bepalen waar extra ondersteuning nodig was.

De implementatie van Equalture leverde aanzienlijke positieve resultaten op voor Capital Group. Door Equalture te gebruiken in hun wervingsproces kreeg Capital Group een beter inzicht in de kandidaten die aan het begin van hun carrière stonden, waardoor ze gerichte vragen konden stellen en zich konden richten op de competenties en het potentieel van de kandidaten. De rapporten van Equalture gaven cruciale inzichten in het gedrag en de competenties van elke kandidaat. Managers konden er ook uit opmaken in wat voor omgeving een kandidaat het beste presteert en op wat voor vlakken een kandidaat nog verder kan ontwikkelen.

De inzet van Capital Group om een inclusieve ervaring voor kandidaten te creëren bleek duidelijk uit de verbeterde waardering van 4,3/5 voor hun candidate experience. De implementatie van Equalture zorgt ervoor dat kandidaten inzicht in hun eigen vaardigheden kregen, waardoor hun algehele ervaring tijdens het wervingsproces is verbeterd.

Het gebruik van games was onze favoriete feature en kreeg de meest positieve feedback van onze kandidaten.

Reacties van kandidaten:

  • Het was een ander sollicitatieproces dan de standaard ‘essayvragen’ die de meeste sollicitaties hebben. Het test je vaardigheden en hoe je denkt over het oplossen van problemen.
  • Ongelooflijk leuk en het zet je aan het denken op een creatieve en niet-alledaagse manier.

Claire Stewart, Talent Management Business Partner bij Capital Group, is tevreden over de samenwerking met Equalture. Ondanks de kortdurende daling van het aantal aangenomen kandidaten, blijft Capital Group optimistisch over de voortzetting van de samenwerking met Equalture voor hun behoeften op het gebied van de werving van starters.

Deze sterke samenwerking zorgt ervoor dat Capital Group haar toewijding aan diversiteit, gelijkheid en een objectief wervingsproces kan behouden, waardoor ze een aantrekkelijke werkgever is voor een breed scala aan kandidaten.

Our inspirational blogs, podcasts and video’s

Listen to what they say about our product offering right here