Oops! I’m biased – Podcast. Aflevering 2: In-Group Bias

Samen met Dr. Marcia Goddard praten we over In-Group bias, zowel toegepast op een zakelijke setting als op een maatschappelijke setting.

In-group bias is de neiging van mensen om hun eigen groep te bevoordelen boven die van anderen.

Met andere woorden: als je eenmaal het gevoel hebt dat je in een bepaalde groep past, ben je geneigd de voorkeur te geven aan de mensen in deze groep boven de mensen buiten deze groep.

De basis voor groepsvorming kan sterk verschillen; groepen kunnen worden gevormd op basis van geslacht, leeftijd, woonomgeving, werkervaring, enz.

De gevolgen van deze vooringenomenheid kunnen tot uiting komen in de evaluatie van leden van de eigen groep tegenover “mensen van buiten”, het delen van gelijksoortige meningen binnen de groep en het creëren van vooringenomenheid tegenover andere groepen. Met veel negatieve gevolgen:

❌ Minder diverse talent pool die tot een minder divers team leid

❌ Het kan een enorme bedreiging vormen voor inclusie binnen een organisatie

❌ Een trigger voor andere vooroordelen, zoals voorkeur voor confirmation bias

❌ Inefficiënt en bevooroordeeld wervingsproces

Luister nu (Engels)

Our inspirational blogs, podcasts and video’s

Listen to what they say about our product offering right here